เว็ปรวบรวมผลงานของ Geraldine Evans
Other

ตรวจสอบนิยายต้นฉบับ เพื่อลดความผิดพลาดก่อนตีพิมพ์

Original-Fiction-picการที่เราเขียนนิยาย เริ่มแรกนั้นมักจะมีอุปสรรคต่างๆ เข้ามาระหว่างการเขียนของเรา ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไป เช่น พิมพ์ผิด ใช้คำไม่เหมาะสม คำซ้ำกันมากเกินไป ใช้พยัญชนะ หรือวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักเขียน เพราะงานที่เราตีพิมพ์ออกไปแล้วเราจะต้องทำงานให้ออกมาสมบูรณ์และดีมากที่สุด การที่จะให้มีข้อผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ดังนั้นก่อนที่นักเขียนทุกคนจะส่งต้นฉบับต้องมีการตรวจทานให้รอบคอบ หรือถ้าเจอข้อผิดพลาดก็ควรที่จะแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงาน
การเขียนนั้นบางท่านอาจจะเอามาจากสื่ออาจจะเป็น หนังสือ โซเซียล หรือการฟังนั้น ต้องยอมรับว่ามีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งนักเขียนบางคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอาจจะคิดว่า ถูกบ้างผิดบ้างอาจจะไม่เป็นอะไร ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ซึ่งจริงๆ แล้วการใช้คำหรือภาษานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่นักเขียนพึงมี เพราะในสังคมปัจจุบันส่วนใหญ่จะฟังมากกว่าอ่าน การถ่ายทอดจากฟังเป็นเขียนอาจจะส่งผลให้เขียนคำ ผิด เช่น กฎหมาย หลงใหล สังเกต ซึ่งการเขียนคำผิดนั้นนักเขียนจะทำให้เกิดขึ้นในชิ้นงานของตนเองไม่ได้
ขั้นตอนการตรวจทานและแก้ไขนิยายก่อนที่จะส่งพิมพ์จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่เราไม่ควรมองข้ามไป การตรวจทานต้องละเอียดที่สุดจะพลาดไม่ได้แม้แต่ประโยคเดียว

Original-Fiction

การใช้คำในการเขียนนิยาย

คำแต่ละคำที่เราใช้ในการประกอบการเขียนนั้นล้วนมีความหมายที่แตกต่างกัน เราต้องมีความแม่นยำในการใช้เขียนนิยาย และรอบคอบในการเขียนนิยาย เพราะคำเดียวที่เราข้ามไป อาจจะเป็นคำที่ทำให้ความหมายของเนื้อหาเราเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้ บางคำที่เอามาเชื่อมกันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครที่เราเขียนรักกัน แต่หากใช้คำ ผิด ตัวละครในนิยายอาจจะสื่อกับผู้อ่านว่าเกลียดกัน

การใช้เว้นวรรคในการเว้นประโยค

การเขียนนิยายการเว้นประโยคเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้นิยายของเราอ่านได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้าหากเราเว้นวรรคผิดอาจจะทำให้ประโยคนั้นคนอ่านเกิดความสับสนเกี่ยวกับเนื้อหา และไม่เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนจะสื่อความหมายออกมา ถ้าหากว่าเป็นหนังสืออาหารก็อาจจะทำให้ผู้อ่านทำกับข้าวออกมารสชาติแย่ก็เป็นได้ ดังนั้นการเว้นวรรคจึงเป็นสิ่งที่นักเขียนทุกคนควรให้ความสำคัญ
การตรวจทานและแก้ไขงานก่อนที่จะส่งต้นฉบับเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถนำมาเป็นเกราะป้องการการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น คนอ่านไม่เข้าใจเนื้อเรื่อง หรือต้นฉบับไม่ผ่านต้องมาแก้ไขตั้งแต่แรกจนทำให้เสียเวลาได้